13. Horní a spodní plošiny jsou zvedány hydraulicky