15. Vedle ovládacích prvků je také návod k použití