7. Spodní plošina je sklopená, tím šetří světlou výšku prostoru