8. Pomocí parkovacích klínů se vymezuje prostor správného zaparkování