12. Parkovací klín, který je možno posunovat podle délky vozidla