7. Plošiny se rozestoupí a vznikne průjezdný prostor